Tre sånger om kärleken 3. ( Så skall vår kärlek dröja )